SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke

SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

OZNAKE

 1. Oglati oklepaj

  V oglatih oklepajih so navedeni izgovori priimkov.

 2. Poševnica

  S poševnico so označene dvojnice, ki nastopajo v naslednjih primerih:

  1. pri izgovoru priimkov, ki jih lahko izgovorimo na dva načina:

  2. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR RODILNIK IZRAŽANJE SVOJINE PRAVILO

   Babbage

   angleški matematik (1792–1871)

   [bêbidž-]/[bébidž-]

   Babbagea

   Babbageev

   2a

  3. pri rodilniku in pri izražanju svojine priimkov, ki jih lahko tvorimo na dva načina:

  4. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR RODILNIK IZRAŽANJE SVOJINE PRAVILO

   Bakker Korff

   nizozemski slikar (1824–1882)

   [báker kórf]

   Bakker Korffa/Bakkerja Korffa

   Bakker Korffov/(delo) Bakkerja Korffa

   3c, 1a

  5. pri oznaki za pravilo, kadar gre za dvojnici pri izražanju svojine, ki ju določata dve pravili:

  6. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR RODILNIK IZRAŽANJE SVOJINE PRAVILO

   Baudelaire

   francoski pesnik, kritik in estet (1821–1867)

   [bodlêr]

   Baudelairja/Baudelaira

   Baudelairjev/Baudelairov

   2b/1c

   Pri priimku Baudelaire je prva oblika svojilnega pridevnika tvorjena po pravilu 2b, druga pa po pravilu 1c.

 3. Vejica

  Kadar pri izražanju svojine iz danega priimka upoštevamo dve pravili, ju ločuje vejica:

 4. PRIIMEK POREKLO IZGOVOR RODILNIK IZRAŽANJE SVOJINE PRAVILO

  Baha Ulah

  perzijski plemič, ustanovitelj bahaizma (1817–1892)

  [bahá uláh]

  Baha Ulaha

  Baha Ulahov

  3c, 1a

  Baha Ulah je dvobesedni priimek (3c), njegova prva sestavina je nesklonljiva, zato iz zadnje tvorimo svojino z obrazilom -ov (1a).