SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke

SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

O APLIKACIJI

Pričujoči spletni pripomoček vsebuje 1353 priimkov, katerih nosilci so tuje osebe moškega spola iz Velikega splošnega leksikona DZS (2006). Uporabniku so na voljo informacije v pisni in zvočni obliki. Zapisani so: osnovna (imenovalniška) oblika priimka in njen fonetični zapis, poreklo in glavni podatki o nosilcu, obliki za rodilnik in izražanje svojine ter šifra pravila, po katerem je svojilna oblika tvorjena. Osnovna, rodilniška in svojilna oblika so opremljene še z zvočnimi posnetki. Brez dvojnic je zajetih 4059 zapisanih oblik in prav toliko zvočnih posnetkov, z upoštevanimi dvojnicami pa še nekaj sto več.

Spletna aplikacija je rezultat dveh štirimesečnih projektov v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

V prvem so sodelovali študenti Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (od 15. 2. do 14. 6. 2019). V njem je bila izdelana aplikacija in vnesenih 750 priimkov na črko b iz Velikega splošnega leksikona ter še dodatnih 50 aktualnih priimkov, tj. enega ali dva za vsako od preostalih črk abecede. Ob koncu projekta je bil posnet še promocijski video o poteku projektnega dela.

Sodelujoči: Kaja Beriša, Nika Blagne, Anja Brelih, Lenart Fajfar, Ana Helbl, Ana Janžekovič, Maša Jazbec, Nina Kopič, Klementina Selčan in Martina Slankovič, pedagoška mentorica red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik in strokovna mentorica Darinka Koderman Patačko, univ. dipl. slov. in angl.

V drugem projektu (SPiPP 2 od 1. 3. do 30. 6. 2020) so sodelovali študenti štirih fakultet Univerze v Mariboru, poleg že omenjenih treh še Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V aplikacijo je bilo dodanih novih 553 priimkov, izboljšana je bila njena funkcionalnost in dodana zavihka Študije in Skrbništvo.

Sodelujoči: Nataša Dokl, Nika Erjavec, Lenart Fajfar, Maša Jazbec, Elin Kamenšek Krajnc, Katja Koler, Anamarija Lakner, Kaja Podgoršek, Denis Režonja in Ana Rotovnik, pedagoška mentorja red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, doc. dr. Igor Pesek in strokovni mentor Rok Dovjak, univ. dipl. slov.

Vnaprej hvala za konstruktivne pripombe, kritike in predloge, poslane na e-naslov projekt.spipp@um.si, ki jih bomo preučili in upoštevali pri izpopolnjevanju aplikacije.