SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke

SPiPP – svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov

Pričujoči spletni pripomoček vsebuje 800 priimkov, katerih nosilci so tuje osebe moškega spola: 750 na črko b iz Velikega splošnega leksikona DZS (2006) in še dodatnih 50 aktualnih priimkov, tj. enega ali dva za vsako od preostalih črk abecede. Uporabniku so na voljo informacije v pisni in zvočni obliki. Zapisani so: osnovna (imenovalniška) oblika priimka in njen fonetični zapis, poreklo in glavni podatki o nosilcu, obliki za rodilnik in izražanje svojine ter šifra pravila, po katerem je svojilna oblika tvorjena. Osnovna, rodilniška in svojilna oblika so opremljene še z zvočnimi posnetki. Skupaj z dvojnicami je zajetih več kot 2500 zapisanih oblik in prav toliko zvočnih posnetkov. Aplikacija je rezultat štirimesečnega dela študentov FF, FNM in PEF Univerze v Mariboru (od 15. 2. do 14. 6. 2019) v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Vodji projekta: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, Darinka Koderman Patačko, univ. dipl. slov. in angl.
Sodelujoči študentje: Kaja Beriša, Nika Blagne, Anja Brelih, Lenart Fajfar, Ana Helbl, Ana Janžekovič, Maša Jazbec, Nina Kopič, Klementina Selčan in Martina Slankovič

Vnaprej hvala za konstruktivne pripombe, kritike in predloge, poslane na e-naslov projekt.spipp@um.si, ki jih bomo preučili in upoštevali pri izpopolnjevanju aplikacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.